FAQ/Spørgsmål og Svar

"Jeg har erhvervet mig en el-bil, kan jeg oplade denne på Skagenklit? Jeg har selv ledning med.."
- Nej dette er desværre ikke muligt.
Det er pt. ikke muligt at oplade el-biler på Skagenklit. Hotellets elektricitets net er ikke gearet til den belastning, det er at sætte el-bil til opladning. 

"Er der mulighed for, vi kan komme tidligere ind i vores lejlighed..?"
- Nej, det er desværre ikke muligt at ankomme tidligere end normal ankomst kl. 16.00 om lørdagen. Ankommer man de efterfølgende dage til sin brugsret, er det naturligvis muligt - Blot det er senere end lørdag kl. 16.00. 

"Må man medbringe hund/kat på Skagenklit?!
-
Hunde og katte er velkomne, men må ikke være til gene for andre gæster.
Hunde skal føres i snor, og der er opsat ”hundeposer” ved hoveddørene til fjernelse af efterladenskaber. Dette er naturligvis et krav!
Hunde må ikke efterlades alene i lejlighederne.

Hvis dyrene giver anledning til ekstra rengøring, vil dette blive faktureret efter tidsforbrug,
(min. 2 timer) Timepris kr. 250,-

"Kan administrationen ikke blot sende faktura og spørgeskema pr. e-mail..?"
- Nej, dette er desværre ikke muligt. 
Skagenklit A/S er aktieselskab med ikke-navne noterede aktiebreve (ihændehaverbevis), og det er derfor vigtigt for administrationen at ajourføre fysiske adresser mm. ved fremsendelse af fysiske breve.
Indkaldelse til generalforsamling, referat herfra samt link til elektroniske nyhedsbreve, sendes til aktionærers oplyste mailadresse.   - Vær derfor opmærksom på, at give evt. ændringer i såvel post adresse som mail adresse videre til Skagenklit A/S. 

"Behøver vi at sende spørgeskemaet retur til Skagenklit..? " 
Ja tak, Spørgeskemaerne benytter vi på Skagenklit, som vores ankomst tilrettelæggelse - og modtager derfor gerne skemaer senest 14 dage før ankomsten.
Det er fint med MMS, scan eller anden fremsendelse af skemaet - De udfyldte skemaer hjælper administrationen til at registrere de rette aktie/uge numre til trods for at vi til tider ikke følger kalenderen.

"Hvordan foregår salg/ejerskifte af aktier på Skagenklit A/S..?"
Administrationen på Skagenklit behøver ved overdragelse af aktier en dateret, underskrevet overdragelse, med oplysninger om aktienummer (lejlighed/uge), købers oplysninger (navn, adresse, mail adresse og telefonnummer).
Denne overdragelse skal underskrives af både sælger og køber.
Det er vigtigt at skrive i overdragelsen hvorledes det fysiske aktiebevis (ihændehaverbeviset) er overdraget, da det netop er et ihændehaverbevis.
Mulig formular til aktieoverdragelse kan hentes her: PDF
Aktionærer på Skagenklit er forpligtet og har rettigheder iht. enhver tid gældende aktionæroverenskomst og vedtægter.
Kopi af underskrevet overdragelse sendes pr. post/mail (info@skagenklit.dk) til Skagenklit, som efter ekspedition, bekræfter ændring af, og registrering i aktionærfortegnelse.