FAQ/Spørgsmål og Svar

"Jeg har erhvervet mig en el-bil, kan jeg oplade denne på Skagenklit? Jeg har selv ledning med.."
- Nej dette er desværre ikke muligt.
Det er pt. ikke muligt at oplade el-biler på Skagenklit. Hotellets elektricitets net er ikke gearet til den belastning, det er at sætte el-bil til opladning. 

"Kan administrationen ikke blot sende faktura og spørgeskema pr. e-mail..?"
- Nej, dette er desværre ikke muligt. 
Skagenklit A/S er aktieselskab med ikke-navne noterede aktiebreve (ihændehaverbevis), og det er derfor vigtigt for administrationen at ajourføre fysiske adresser mm. ved fremsendelse af fysiske breve.
Indkaldelse til generalforsamling, referat herfra samt link til nyhedsbreve, sendes til aktionærers oplyste mailadresse - Vær derfor opmærksom på at give evt. ændringer i mail adresser videre til Skagenklit A/S. 

"Behøver vi at sende spørgeskemaet retur til Skagenklit..? " 
Ja tak, Spørgeskemaerne benytter vi på Skagenklit, som vores ankomst tilrettelæggelse - og modtager derfor gerne skemaer senest 14 dage før ankomsten.
Det er fint med MMS, scan eller anden fremsendelse af skemaet - De forudfyldte skemaer hjælper administrationen til at registrere de rette aktie/uge numre til trods for at vi til tider ikke følger kalenderen.