Info fra kontoret ARKIV

Tidligere regnskaber og infoskrivelser, vedligehold mm.

 • Referat generalforsamling 05.05.2018 - PDF
 • Bestyrelsens beretning 2017 - PDF
 • Årsrapport 2017 Hotel Skagenklit A/S - PDF
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 05.05.2018, Vejle - PDF
 • Referat 2. ekstraordinær generalforsamling 07.04.2018 - PDF
 • Referat ekstraordinær generalforsamling 24.03.2018 - PDF
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - PDF
 • Information Oktober 2017 - PDF
 • Referat fra generalforsamling 20/5 2017  - PDF
 • Bestyrelsens beretning 2016 - PDF
 • Indkaldelse til generalforsamling 20/5 2017 Ruths Hotel - PDF
 • Information Oktober 2016 - PDF
 • Referat generalforsamling Glostrup 2016 - Referat side 1 - Referat side 2 - Referat side 3
 • Bestyrelsens beretning 2015 - PDF
 • Indkaldelse til generalforsamling Glostrup 2016 - PDF
 • Information Oktober 2015 - PDF
 • Referat generalforsamling Vejle 2015 - PDF
 • Bestyrelsens beretning 2014 - PDF
 • Indkaldelse til generalforsamling Vejle 2015 - PDF
 • Information Oktober 2014 - PDF
 • Referat generalforsamling Skagen 2014 - PDF
 • Bestyrelsens beretning 2013 - PDF
 • Indkaldelse til generalforsamling Skagen 2014 - PDF

2017/2018

D+H omklædning pool område under renovering:  -PDF
HERRER 6/11 - 15/11 2017 + DAMER 16/11 - 24/11 2017

Nye udadgående terrassedøre til 69 og 70 skiftet dec/jan 2017/2018.

Nye altandøre i 59 + 60 fra den 18/11 - 25/11 2017.

Nye altandøre i 68 + nye gulve fra den 2/12 - 9/12 2017.

20 nye køleskabe - monteret lukkeuge 1 2018.

Maling af alle entrédøre samt indgangsdøre - udført i lukkeuge januar 2018.

Udtjent sofaer skiftet til samme model, men med polyester stof, for mulig renholdelse..! (OK 27/10 2017)

Nye belægnings sten samt faskine/dræn til indgang A/ palisader til udskiftning af udtjent knækfliser ved indgang A - 20/9 2017 - PDF

2016

Nye gulvtæpper i opgang A+B+C samt maling af væg, trappe og gelændere lukkeuge 2016.

Tag renovering opgang B over lejlighed 66 og 68, udført april/maj 2016.

2015

Tag renovering ved opgang C mod syd udført sept.-okt. 2015.

Der er ultimo 2014 gennemført omfattende indkøb af div. inventar fornyelse i alle lejligheder. Heriblandt nye spiseborde, lænestole, kommoder, sengetæpper og sengekasser samt siddehynder til spisestole og ekstra puder til sofa.

Vinduer mod øst skiftet i lejl. 54 og 55
+ vindue i tårnværelset lejl. 69 og vindue i entre 65

Nedslidte gulve skiftes løbende efter behov og budget.
58 og 67 er skiftet 1. kvt. 2015.
61, 65 og 69 er skiftet i lukkeuge 50 2015.
51, 52 og 66 er skiftet i lukkeuge 50 2016.

2013

August 2013: Fuger på tag gennemgås og males! Liften hejses ind til Skagenklit - noget af en opgave, med den beskedne plads.

tag_opgang_a_2013_005 tag_opgang_b_2013_003

tag_opgang_b_2013_001 tag_opgang_a_2013_004

tag_opgang_b_2013_002

Juli 2013: Trappe og rampe opgang A udskiftet!

trappe_opgang_a_2013

3-9/1 2013: Lejl. 64 gulvvarme rep.

rep_64_002 rep_64_001

rep_64_004 rep_64_003

10-15/1 2013: Lejl. 69 marmor rep. ved afløb

rep_69_001


2012

November 2012: Udskiftning af lysninger, låseblik og dørpumper ved entredøre opgang A og B.

Opstart etape 2 renovering altaner v/67 og 66 mod øst.

September/Oktober 2012: Renovering af søjler og altaner v/66, 67 og 68.

August/September 2012: Udskiftning af karnap ved pool.

Uge 18 til 25 2012: Malere udvendig på hotellet.

Uge 22 2012: 17 vinduer + 2 døre og kælderdør skiftes.

Uge 37 + 39 2012: Resterende fletsenge udskiftes til GETAMA box.

Uge 34 2012: 34 nye Rosini stole leveret til opgang C.

Uge 21 2012: 12 nye GETAMA senge leveres til 6 lejligheder, hvor der også monteres nye sengegavle.

Januar/Februar: Vi prioriterer indvendig malerarbejde, hvor vi kan komme ind i tomme lejligheder.

December lukkeuge 2012: Tomt kontor ryddet og malet!

kontor_dec_2012_002 kontor_dec_2012_001

13.11.2012: Aftenhygge ved pool

pool_ophold_001 pool_ophold_002

13.11.2012: Projekt håndvask i omklædning D + H færdig!

pool_omkl_001

30.10.2012: Renovering pool vinduesparti - færdig!

pool_karnap_008 pool_karnap_009

30.10.2012: Håndværkere færdig med 1. etape af altanrenovering.

altan_011 altan_010

altan_013 altan_012

altan_008

09.10.2012: Update på renovering: Altan 68 færdig, 66 næsten færdig og altaner ved gavlen er godt i gang. 

altan_007_68caltan_006_gavl

altan_004_66   altan_005_66

altan_003_68 altan_002_68b

altan_002_68 altan_001_68

28/8 2012: Status pool vinduesparti ude og inde:

pool_karnap_005 pool_karnap_006

pool_karnap_007

16/8 2012 Opsætning af nye energiforbedret partier påbegyndt:

pool_karnap_002 pool_karnap_001

pool_karnap_004 pool_karnap_003

27. Juni 2012: Resultatet af vores besøg af håndværkere!  (Vi synes det er blevet rigtig flot..)

nymalet_001_hele_hotellet

nymalet_003_vinkel  nymalet_002_nord

20. Juni 2012: Vinduerne bliver fuget og det sidste med lysninger ordnes. Malerne har været ved opgang C, og godt i gang på nordsiden.

maler_009_opganga maler_010_lejl_56

maler_008_opgangc_20juni maler_007_20juni

Maj 2012: Malerne er i gang ved opgang A + kviste.

maler_001_opganga maler_002_opgangb

maler_003_taarn1a maler_004_taarn2a

maler_005_9maj maler_006_23maj

Uge 22, 2012: Tømrer er i gang med udskiftning af de første vinduer ud af 17.

vindue_001_56 vindue_002_58

vindue_003_kontor vindue_004_unikfunkis

vindue_006_js vindue_005_unikfunkis2


2011

December: Nyt gulv  i stue/ophold og entre lejlighed 54.

November: Dræn udbedret på terrassen v/lejlighed 55+56.

Oktober: Ventilationsfirma udskifter pool-ventilation i kælderen. Vi udnytter lukkeperiode i pool området, og skifter træet i herresauna også.

September: Facaderenovering gavl v/solnedgangspladsen.

Maj/Juni 2011: Rørskade i væg 54/pool - Nyt gulv lægges i soveværelse 54 + nyt træ damesauna.

Maj 2011: Byggetilladelsen er i hus, og bagindgang opbygges på ny, poolområde renoveres.

vent_005_kaelder vent_003_kaelder

vent_001_udenfor vent_006_kaelder vent_002_kaelder_og_ud

rep_016_gavl rep_017_gavl

August 2011: Skønne blomster ved lejl. 56 / Bagindgang klar til maler:

reno_006_bagindgang reno_005_56

Vedligehold pool område og sauna / Opbygning af bagindgang maj-juni 2011:

pool_bag_01 pool_bag_02

pool_bag_04 pool_bag_03


2010

December 2010: Indkøb af nye spisestuestole til opgang B.
September 2010: Rep. mur ved kontor, 56, 57 og 51
Forår/sommer 2010: Rep. mur ved 57 og 58 gavl mod jeckels, malet august 2010
April 2010: Renovering hæve-/skydedøre i lejlighederne 61, 62 og 71

21.09.2010: Facaden tørrer og skal males for endeligt resultat.

rep_015_a rep_014_a

rep_013_opgang_a rep_012_51

08.09.2010: Mur ved 56, 57 + kontor pudset op igen, og mur ved 51 banket ned.

rep_005_kontor rep_006_56

rep_010_51 rep_011_51